Процессгүй дулааны CTP хавтан

Процессгүй дулааны CTP хавтан (компьютерээс хавтан) нь тусдаа боловсруулалтын үе шат шаарддаггүй хэвлэх хавтан юм.Эдгээр нь үндсэндээ дулааны CTP технологийг ашиглан шууд зураг авах боломжтой урьдчилан мэдрэмтгий хавтан юм.CTP лазерын үүсгэсэн дулаанд хариу үйлдэл үзүүлэх материалаар хийгдсэн эдгээр хавтангууд нь үнэн зөв бүртгэл, цэгүүдийг хуулбарлах чадвартай өндөр чанартай зураг гаргадаг.Механизм хийх шаардлагагүй тул эдгээр хавтан нь уламжлалт хавтангаас илүү байгаль орчинд ээлтэй, зардал багатай байдаг.Тэдгээрийг ихэвчлэн оффис эсвэл арилжааны хэвлэх ажил гэх мэт жижиг хэвлэх ажилд ашигладаг.


Шуудангийн цаг: 2023 оны 5-р сарын 29-ний хооронд